Autorskie ilustracje

Klient: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego HUMANI

zadanie

Opracowanie redakcyjne bajki dla dzieci oraz stworzenie autorskich ilustracji

Na podstawie bajki napisanej przez klienta (a opracowanej przez nas redakcyjnie) zaprojektowaliśmy stronę graficzną książeczki „Po rozum do głowy – z(a)rozumiała opowieść o mózgu”. Naszym zadaniem było opracowanie scenariusza ilustracji, a następnie poszczególnych grafik. Zgodnie z założeniami, ilustracje miały być mocne kolorystycznie, sugestywne, zapadające w pamięć i tworzące spójną całość. W efekcie powstała książeczka prezentująca wiele odcieni mózgu – jego składowych, funkcji i możliwości.