Broszura informacyjna dla Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Elblągu

Klient: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zadanie

Zaprojektowanie (edycja treści oraz projekt graficzny) broszury informacyjnej o zmodernizowanym Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Elblągu.