Animacje ekologiczne

Klient: Exide Technologies S.A.

zadanie

Exide Technologies S.A., zgodnie z przepisami, zobowiązany jest prowadzić społeczną kampanię ekologiczną skierowaną do ogółu społeczeństwa. W związku z tym firma zwróciła się do Nonoproblemo z prośbą stworzenia kreatywnej koncepcji ekologicznej kampanii edukacyjnej.

założenie

Jednym z założeń projektu było stworzenie animacji tematycznych dotyczących sezonowych problemów z akumulatorami.

Po przeprowadzeniu analizy grup docelowych kampanii ekologicznej oraz planowanych kanałów komunikacji uznaliśmy, iż:

  • Dominującym kolorem animacji będzie zielony, jednak – w odróżnieniu od innych kampanii ekologicznych – będzie to ciemna, nasycona zieleń. Wyjątkiem będzie kampania dotycząca akumulatorów w motocyklach – tutaj postawiliśmy na kolor niebieski, aby zachować spójność komunikacyjną wszystkich materiałów dotyczących akumulatorów do motocykli marki Exide.
  • Aby przykuć większą uwagę odbiorców do treści i przekazu kampanii, w animacjach ograniczyliśmy warstwę graficzną, wykorzystując proste, grafiki i białą kreskę.
  • Format i długość animacji zostały zoptymalizowane pod kanały komunikacji, w jakich były wykorzystywane (strona WWW, YouTube, Facebook).

Do naszych zadań należało: opracowanie scenariusza w oparciu o merytoryczne wskazówki Klienta, zaprojektowanie odpowiednich grafik, dobór muzyki oraz stworzenie finalnych wersji animacji.

ANIMACJA: Akumulator i upały

ANIMACJA: Zima i akumulatory

ANIMACJA: Akademia Eko Exide

ANIMACJA: Akademia Eko Exide. Motocykle