Dobre praktyki. Tworzymy je wspólnie

Klient: Fresenius Medical Care

zadanie

Problem delikatnej natury – opracowanie plakatów dotyczących higieny osobistej.

działania

Zasady higieny osobistej to problem delikatnej natury, do którego, zwłaszcza w przypadku osób chorych, należy podejść ze szczególnym zrozumieniem. Na potrzeby akcji informacyjnej opracowaliśmy ulotkę i serię plakatów, które promowały pozytywne postawy. Hasło „Dobre praktyki. Tworzymy je wspólnie” ustawia odbiorcę w pozycji sprawcy, osoby, która ma wpływ na siebie i na otoczenie, i czyni dobro. Towarzysząca plakatom ulotka zawierała konkretne wskazówki – co i jak robić, aby dołożyć swoją cegiełkę do tworzenia dobrych praktyk.