Wielokanałowa komunikacja wewnętrzna w ramach realizacji strategii EB

Klient: Fresenius Medical Care

zadanie

Fresenius Medical Care zgłosił się do Nonoproblemo, poszukując wsparcia komunikacyjnego i graficznego w zakresie realizacji wewnętrznego programu HR skierowanego do pracowników.

założenie akcji

Fresenius Medical Care to firma, która zatrudnia blisko 2000 pracowników, zarówno medycznych (m.in. na stacjach dializ), jak i biurowych. Chcąc realizować swoją strategię HR, firma zdecydowała się na uruchomienie wielopłaszczyznowego programu HR dla pracowników.

W związku z szerokim zasięgiem i różnorodnością przewidzianych w programie elementów, poszczególne działania realizowane są jako odrębne projekty komunikacyjne.

realizacja

Uruchomienie programu związane było z uroczystym przekazaniem wszystkim pracownikom pakietu powitalnego wraz z obszernym informatorem wyjaśniającym, jakie działania zostały objęte programem, jakie cele realizują i jakie będą ich efekty.

Na tym etapie byliśmy odpowiedzialni za:

  • opracowanie treściowe i graficzne kompleksowych materiałów i narzędzi komunikacyjnych (list intencyjny, informator, strona WWW),
  • dobór i produkcję prezentów do pakietu powitalnego.

kolejne etapy

W kolejnych etapach firma wdrażała programy cząstkowe, obejmujące m.in.

  • ankiety pracownicze,
  • wprowadzenie elektronicznych narzędzi komunikacji wewnętrznej,
  • wdrożenie spójnego programu ubezpieczeń pracowniczych,
  • uruchomienie programu poleceń pracowniczych
  • i wiele innych.

Jednym z elementów strategii EB są także prezenty z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, których wybór, znakowanie i dystrybucję firma także powierza Nonoproblemo.