Odetchnij z ulgą

Klient: Gmina Grębocice

odetchnij z ulgą grębocice kampania edukacyjna

Case Study kampanii edukacyjnej „Odetchnij z ulgą”, skierowanej do mieszkańców gminy Grębocice

zadanie

Gmina Grębocice zwróciła się z prośbą o stworzenie merytorycznej i graficznej koncepcji akcji informacyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza, obejmującej walkę ze smogiem i wymianę pieców.

założenie akcji

Skierowanie kampanii do dorosłych mieszkańców gminy oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dla każdej z tych grup przewidziano oddzielne działania edukacyjne: plakat dla dorosłych, książeczkę dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz kolorowankę dla przedszkolaków.

nasze cele

  • Uświadomienie przyczyn powstawania smogu, skutków stosowania nieodpowiedniego opału oraz konieczności wymiany starych pieców na nowe.
  • Poinformowanie mieszkańców gminy Grębocice o możliwościach otrzymania na ten cel dofinansowania.
  • Zwiększenie świadomości w dziedzinie ekologii oraz propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i ochrony środowiska.

hasło wiodące i slogany
Elementem łączącym działania informacyjno-edukacyjne przygotowane dla Gminy Grębocice jest hasło wiodące akcji „Odetchnij z ulgą”, które:

  • może być rozumiane na trzy sposoby: po pierwsze – w kontekście oddychania świeżym powietrzem, niezanieczyszczonym smogiem, po drugie – w kontekście ulgi czyli dofinansowania, jakie od gminy otrzymają osoby wymieniające stare piece na nowe, po trzecie – jako ulga, którą odczują użytkownicy nowoczesnych pieców,
  • łatwo wpada w ucho, przez co jest proste do zapamiętania,
  • działa na wyobraźnię odbiorcy na zasadzie pozytywnych skojarzeń, pobudza do działania i zapewnia konkretne korzyści, także finansowe.

kierując przekaz akcji do dorosłych i dzieci skupiliśmy się na

  • przypomnieniu, jakie działania stwarzają ryzyko powstawania smogu (np. spalanie śmieci w domowych paleniskach),
  • wskazywaniu właściwych postaw (np. wymiana pieców, ocieplenie domów),
  • popularyzacji zachowań proekologicznych, pomagających w walce ze smogiem,
  • promowaniu pozytywnych nawyków.

w ramach kampanii przygotowaliśmy

Plakat informacyjno-edukacyjny z wiodącym hasłem „Odetchnij z ulgą”. Zawarte na plakacie informacje przypominały mieszkańcom o możliwości wymiany starych pieców i otrzymania na ten cel dofinansowania, a także o tym, jakie działania należy podejmować, aby oddychać z ulgą, czystym powietrzem.

Książeczkę dla dzieci „Czarny dym, czyli Gucio i Sonia walczą ze smogiem”. Jest to bajka opowiadająca o przygodach fikcyjnych bohaterów – Soni i Gucia, zatroskanych o los Grębocic, w których rozpanoszył się smog, mogący się przyczyniać do powstawania groźnych chorób. Bajka ma charakter edukacyjny, uczy odpowiedzialnych zachowań i wskazuje prawidłowe postawy, wyjaśniając przy okazji, co jest przyczyną powstawania smogu.

Kolorowankę z zadaniami dla przedszkolaków, mającą na celu zwrócenie maluchom uwagi na problem smogu i promowanie od najmłodszych lat proekologicznych postaw.

odetchnij z ulgą grębocice kampania edukacyjna

start kampanii

Akcja informacyjno-edukacyjna „Odetchnij z ulgą” została zainaugurowana 10 lipca 2021 r. w parku w Grębocicach podczas XXV jubileuszowego Turnieju Wsi. Stworzone przez Nonoproblemo plakaty ozdobiły gminne stoisko, znajdujące się na terenie imprezy. Młodsi mieszkańcy gminy Grębocice otrzymywali książeczkę „Czarny dym, czyli Gucio i Sonia walczą ze smogiem”.