Film promocyjny IOR – PIB

Klient: Instytut Ochrony Roślin – PIB

zadanie

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy zlecił nam zadanie przygotowania krótkiego filmu prezentującego Instytut.

Instytut Ochrony Roślin – PIB to państwowa jednostka naukowo-badawcza nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut prowadzi działalność naukową, wdrożeniową, upowszechnieniową oraz usługową, która obejmuje ogół zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych w Polsce.

zakres działań agencji

Zespół Nonoproblemo był kompleksowo odpowiedzialny za realizację filmu. Prace te obejmowały m.in.:

  • opracowanie scenariusza filmu, ścieżki lektora,
  • nadzór nad przeprowadzeniem nagrań,
  • współpracę przy montażu i postprodukcji,
  • stworzenie polskiej i angielskiej wersji filmu.