Film jubileuszowy „Od stonki do integrowanej ochrony roślin”

Klient: Instytut Ochrony Roślin – PIB

zadanie

Z okazji jubileuszowej, 60 Sesji Naukowej IOR – PIB organizator wydarzenia, Instytut Ochrony Roślin – PIB, zlecił nam zadanie przygotowania filmu prezentującego historię Sesji Naukowych.

założenia projektu

Projekt zakładał zobrazowanie historii Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin – PIB z uwzględnieniem wkładu samego instytutu w powstanie tej inicjatywy oraz ukazanie wpływu, jaki Sesje Naukowe mają na rolnictwo. Dodatkowo film miał w delikatny sposób nawiązywać do ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na rok 2020 Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Film miał zostać zrealizowany na terenie Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, z wykorzystaniem materiałów archiwalnych: zdjęć udostępnionych przez Instytut, Kroniki Filmowej oraz fragmentu filmu fabularnego. Do udziału w filmie zaproszeni zostali także eksperci Instytutu Ochrony Roślin – PIB, którzy opowiadali o genezie Sesji Naukowych, ich wpływie na ochronę roślin oraz dorobku naukowym i praktycznym.

Uroczysta premiera filmu miała miejsce na otwarciu jubileuszowej, 60 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB, w hotelu Novotel w Poznaniu, w lutym 2020 r.

zakres działań agencji

Zespół Nonoproblemo był kompleksowo odpowiedzialny za realizację filmu. Prace te obejmowały m.in. :

  • weryfikację materiałów archiwalnych oraz research dotyczący genezy i historii Sesji Naukowych IOR – PIB,
  • opracowanie założeń scenariusza oraz przeprowadzenie wizji lokalnej w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej,
  • opracowanie scenariusza filmu, ścieżki lektora, pytań do ekspertów,
  • przeprowadzenie nagrań,
  • organizację materiałów archiwalnych,
  • montaż i postprodukcję.