Trzy płaszczyzny – kampanie edukacyjne dla mieszkańców gminy Kobierzyce

Klient: Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Case study kampanii edukacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Kobierzyce

zadanie

Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zleciło Nonoproblemo przygotowanie szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej dotyczącej konsumpcji i użytkowania wody.

założenie akcji

Zgodnie z oczekiwaniami KPWiK kampania miała być prowadzona na trzech płaszczyznach i obejmować działania edukacyjne dotyczące: picia kranówki, oszczędzania wody oraz odpowiedzialnego użytkowania sieci kanalizacyjnej.

nasze cele

 • Zwiększenie świadomości na temat dobrych praktyk oszczędzania wody kranowej.
 • Stworzenie mody na picie kobierzyckiej kranówki oraz dostarczenie mieszkańcom informacji na temat jej wysokiej jakości.
 • Promowanie dobrych praktyk korzystania z sieci kanalizacyjnej, a tym samym przeciwdziałanie powstawaniu zatorów w kanalizacji.
 • Dostarczenie mieszkańcom klarownej wiedzy i praktycznych rozwiązań, w zwięzłej, łatwej do zrozumienia formie.

hasło wiodące i slogany

Klient posiadał wybrane już hasło dla jednej z kampanii – „Ekomoda z kranu woda”. Naszym zadaniem było opracowanie takich haseł i koncepcji graficznej materiałów edukacyjnych, które stworzą spójną całość – będą się jednoznacznie kojarzyć z KPWiK , zarówno wizualnie, jak i dzięki wpadającym w ucho hasłom:

 • Ekomoda z kranu woda (hasło Klienta),
 • Oszczędzanie wody nie wychodzi z mody (hasło stworzone przez Nonoproblemo),
 • Ekokultura bez śmieci rura (hasło stworzone przez Nonoproblemo).

realizacja

W ramach współpracy stworzyliśmy:

 • 3 ulotki edukacyjne – dla każdej kampanii osobno,
 • 2 plakaty – dla kampanii „Ekomoda z kranu woda” i „Oszczędzanie wody nie wychodzi z mody”,
 • 3 zestawy ikon (osobny dla każdej kampanii),
 • pakiet grafik na potrzeby strony internetowej.

Ulotki informacyjno-edukacyjne.

Plakaty – dla kampanii „Ekomoda z kranu woda” i „Oszczędzanie wody nie wychodzi z mody”.

Grafiki na potrzeby strony internetowej.

Przekaz każdej z trzech kampanii skierowany był głównie do dorosłych mieszkańców gminy, jednak dzięki zastosowaniu wyrazistej kolorystyki i chwytliwych haseł (głównych i towarzyszących) – był interesujący również dla nieco młodszych odbiorców.