Masz wpływ na odpływ

Klient: PUK Komorniki

Case Study kampanii edukacyjnej „Masz wpływ na odpływ”, skierowanej do mieszkańców gminy Komorniki

zadanie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Komornikach zwróciło się do Nonoproblemo z potrzebą rozpoczęcia kampanii edukacyjnej, która poruszałaby problem awarii w gminnej sieci sanitarnej.

założenie akcji

Przeprowadzane wcześniej, zarówno w Polsce, jak i na świecie, kampanie – poruszające problem użytkowania sieci kanalizacyjnej – zazwyczaj koncentrowały się na zakazach i straszeniu konsekwencjami. W przypadku kampanii dla PUK Komorniki postanowiliśmy skupić się na pozytywnym przekazie i odpowiedzialnym uświadamianiu.

nasze cele

  • Pokazać, jakie są najczęstsze problemy dotyczące sieci sanitarnej gminy Komorniki.
  • Wyjaśnić, które domowe czynności zwiększają ryzyko wystąpienia zatorów.
  • Wskazać prawidłowe postawy, np. gdzie wyrzucać te odpady, które często i nieprawidłowo trafiały do sieci sanitarnej.

hasło wiodące i slogany
Elementem spajającym wszystkie działania prowadzone w ramach kampanii edukacyjnej stało się hasło wiodące „MASZ WPŁYW NA ODPŁYW”, które:

  • jednoznacznie identyfikuje problem (nieprawidłowe korzystanie z odpływu),
  • ma pozytywny i proaktywny przekaz („masz wpływ” – wszystko zależy od mieszkańców gminy),
  • łatwo wpada w ucho i pozostaje w pamięci (prosty rym, gra słów).

Hasłu towarzyszyły chwytliwe slogany dotyczące głównych, zidentyfikowanych problemów:

Zatykanie rur kanalizacyjnych przez oleje i inne tłuszcze wylewane do odpływów – 15% awarii w gminie Komorniki.

Zapychanie kanalizacji odpadami, które powinny trafiać do koszy na śmieci – w 2018 r. z sieci kanalizacyjnej w gminie Komorniki odłowiono 90 ton nierozpuszczalnych, tzw. nawilżanych chusteczek.

Zapychanie sieci sanitarnej odpadami budowlanymi – przyczyna co drugiej awarii w gminie Komorniki.

start akcji

Kampania edukacyjna „Masz wpływ na odpływ” została zainaugurowana podczas gminnych dożynek w 2019 r. Główną osią obecności PUK Komorniki na dożynkach był konkurs wiedzy. Podczas imprezy rozdawane były także ulotki informacyjne, stanowiące bazę wiedzy na temat przyczyn awarii i „domowych” metod zapobiegania takim zdarzeniom. Dzięki temu mieszkańcy mogli bez problemu wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania były materiały wpierające kampanię.

kolejne działania

Tuż po dożynkach w przestrzeni publicznej gminy Komorniki (wiaty przystankowe, witryny informacyjne, tablice informacyjne) pojawiła się seria plakatów promujących akcję. Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymały również ulotkę informacyjną (wraz z rachunkiem za wodę). Powstała także strona internetowa www.maszwplywnaodplyw.pl, a w lokalnej prasie pojawiły się publikacje na temat kampanii.

projekt plakatów

  • opartych na haśle wiodącym i wyrazistych grafikach, dwustronnych – z jednej strony informujących o przyczynie, z drugiej – wskazujących dostępne rozwiązania i prawidłowe postępowanie,
  • związanych z trzema obszarami (łazienka, kuchnia, budowa), których najczęściej dotyczą awarie sieci sanitarnej w gminie.

nagroda

Już pierwszy etap kampanii odbił się szerokim echem i zyskał uznanie zarówno decydentów, mieszkańców, jak i specjalistów w branży wod-kan. Kampania „Masz wpływ na odpływ” wygrała VI edycję konkursu „Głośna woda” (organizowanego przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”) – na najciekawsze inicjatywy edukacyjne, organizowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne (w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarze obejmującym od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców). Jury doceniło przyciągające wzrok grafiki, chwytliwe hasła, przemyślaną koncepcję oraz długofalowe plany i potencjał kampanii.

najbliższe plany

II etap kampanii będzie obejmować działania angażujące młodych mieszkańców gminy, zarówno przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych.