Kronika morderczych strategii: MARTWA MARKA

Klient: Nonoproblemo

zadanie

Głównym celem projektu było przedstawienie – w formie animacji – problemów wizerunkowych i komunikacyjnych marek.

Opracowując koncepcję projektu, doszliśmy do wniosku, że animacja musi odpowiadać na 3 pytania:

  • Dlaczego niektóre MARKI lepiej radzą sobie na rynku niż pozostałe?
  • Jakie są przyczyny upadku MAREK?
  • Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę i do kogo zwrócić się o pomoc?

W oparciu o wypracowaną zespołowo koncepcję stworzyliśmy scenariusz, opracowaliśmy warstwę graficzną i ścieżkę lektora, a następnie finalną animację.