... o niebo lepiej

Klient: Urząd Miejski w Opocznie

Case study kampanii edukacyjnej „… o niebo lepiej”, skierowanej do mieszkańców miasta i gminy Opoczno

zadanie

Urząd Miejski w Opocznie zlecił Nonoproblemo opracowanie koncepcji graficznej i merytorycznej dla dwóch prowadzonych równolegle kampanii edukacyjnych, dotyczących smogu oraz azbestu.

założenie akcji

Kampania edukacyjna miała być w założeniu zbudowana na pozytywnych efektach zniwelowania problemu smogu i azbestu. Kampania dotycząca smogu skierowana była do dorosłych mieszkańców oraz dzieci, zaś kampania dotycząca azbestu wyłącznie do dorosłych mieszkańców miasta i gminy Opoczno.

nasze cele

  • Zwiększenie świadomości na temat zagrożenia związanego ze smogiem oraz azbestem.
  • Promocja dobrych praktyk, których stosowanie może przyczynić się do ograniczenia smogu w mieście i okolicy.
  • Poinformowanie mieszkańców o możliwości i warunkach uzyskania dofinansowania do wymiany pieców.
  • Publikacja informacji na temat miejskiego programu odbioru i utylizacji azbestu, zagrożeń związanych z uszkodzonym azbestem i dobrych praktyk dotyczących jego wymiany.

hasło wiodące i slogany
Obie kampanie łączą hasła wiodące oraz charakterystyczna grafika:

  • „Bez smogu o niebo lepiej”, „Bez azbestu o niebo lepiej” – takie slogany towarzyszą kampaniom: budzą pozytywne skojarzenia, wskazują na efekty związane ze zmianą postaw oraz na podniesienie dzięki temu jakości życia w mieście na wyższy poziom.
  • W obu przypadkach, w warstwie graficznej materiałów informacyjnych wykorzystaliśmy charakterystyczne kolorowe paski – element logotypu miasta Opoczno.

kierując przekaz akcji do dorosłych i dzieci skupiliśmy się na

  • W kampanii „Bez smogu o niebo lepiej”: na promowaniu nowoczesnego ogrzewania oraz programu wymiany pieców, wskazywaniu dobrych praktyk palenia w piecach oraz prostych wskazówek, w jaki sposób można ograniczyć emisję spalin w mieście.
  • W kampanii „Bez azbestu o niebo lepiej”: na poinformowaniu, czym jest azbest, jakie zagrożenia dla zdrowia niesie ze sobą, możliwości skorzystania z gminnego programu utylizacji azbestu oraz dobrych praktyk jego usuwania.

w ramach kampanii przygotowaliśmy

Plakat informacyjno-edukacyjny z wiodącym hasłem „Bez smogu o niebo lepiej” oraz ulotkę informacyjną skierowane do dorosłych mieszkańców gminy – wykorzystujące charakterystyczne kolorowe paski z logo Opoczna.

Ulotkę informacyjno-edukacyjną „Bez azbestu o niebo lepiej” przeznaczoną dla dorosłych mieszkańców – z motywem pasków widniejących również z logo miasta.

Kolorowankę „Bez smogu o niebo lepiej” skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z zadaniami do wykonania oraz bohaterem – Pegazem, którego pomnik jest symbolem Opoczna.

Animację, której bohaterem jest Pegaz z Opoczna, dotyczącą zagadnienia smogu, dobrych praktyk w jego zwalczaniu oraz działań, jakie podjął w tej kwestii Urząd Miejski w Opocznie.