Tablice edukacyjne dla Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Elblągu

Klient: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zadanie

Zaprojektowanie 11 tablic edukacyjnych prezentujących poszczególne obiekty w zmodernizowanym Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Elblągu.