Materiały wystawiennicze

Klient: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

zadanie

Projekty graficzne materiałów wystawienniczych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zwrócił się z prośbą zaprojektowania oraz produkcji materiałów wystawienniczych dotyczących dwóch tematów:

  • Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Powstały dwie, dwustronnie znakowane ścianki o wymiarach: 2400 x 2300 mm.