Deszczówka

Klient: ZDM Poznań

zadanie

Opracowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców w związku z wprowadzaniem opłat za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji miejskiej.

Kampania informacyjna związana z wprowadzeniem opłat za odprowadzanie do kanalizacji wody deszczowej miała na celu poinformowanie społeczeństwa o zmianie przepisów i wysokości obowiązujących opłat. Dodatkowym aspektem akcji informacyjnej było promowanie proekologicznych rozwiązań, jak odprowadzanie deszczówki do gruntu lub gromadzenie wody deszczowej do podlewania ogrodów. Na potrzeby akcji powstały logotyp, ulotki informacyjne, plakaty.